Nhông 26R Hộp số DC68/70 1542 đen KOREA

Nhông 26R Hộp số DC68/70 1542 đen KOREA