Ron khớp nối HST Với vỏ Hộp số máy Gặt DC70 Chính Hãng (chữ H)

Ron khớp nối HST Với vỏ Hộp số c/hãng (chữ H) máy gặt Kubota