Phốt đùi máy gặt DC60/70 40/80*12*18 chính hãng

Phốt đùi máy gặt Kubota DC60/70 40/80*12*18 chính hãng