Cốt hộp số không phe máy gặt Kubota DC70 – GM || Phụ Tùng Máy Phát Lợi